CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VDC                                                                                                                                                                            HOTLINE: 0888966668       PHONE : 0911 73 83 86        

Bài đăng tin tức 11.06.2018

icon bai viet 02

Khoảng 260.000 DN và 110.000 hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử

icon bai viet 01

Áp dụng hóa đơn điện tử giúp góp phần ngăn chặn gian lận thuế

icon bai viet 03

Hóa đơn điện tử: Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

icon bai viet 04

Đưa hoá đơn điện tử vào cuộc sống

icon bai viet 05

Dự thảo Nghị định về Hóa đơn: Bắt buộc nhiều đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử từ năm 2018

icon bai viet 06

Doanh nghiệp ủng hộ áp dụng hóa đơn điện tử

 

tin tức nổi bật

© 2018 www.Hoadonkythuatso.com